مركز تحقيقات سلامت فراورده هاي گياهي و دامی
۱۳۹۷ پنج شنبه ۳ خرداد
br ENGLISH
فراخوان طرح تحقيقاتي فراخوان طرح تحقيقاتي
فراخوان طرح تحقيقاتي
1397/02/26
جلسه بررسي اولويت هاي پژوهش مركز جلسه بررسي اولويت هاي پژوهش مركز
برگزاري جلسه بررسي اولويت هاي پژوهش مركز در روز شنبه مورخ 97/02/01
1397/02/02
برگزاري جلسه ي سياست گذاري مركز تحقيقات سلامت فرآورده هاي گياهي و دامي(PLP) برگزاري جلسه ي سياست گذاري مركز تحقيقات سلامت فرآورده هاي گياهي و دامي(PLP)
اولين جلسه سياست گذاري مركز تحقيقات سلامت فرآورده هاي گياهي و دامي پس از انتصاب دكتر شيران به عنوان رئيس مركز در روز چهارشنبه مورخ96/10/13 برگزار گرديد.
1396/10/16
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal