مركز تحقيقات سلامت فراورده هاي گياهي و دامی
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۰ ارديبهشت
br ENGLISH
اولين جلسه سياست گذاري مركز تحقيقات سلامت فراورده هاي گياهي و دامي(PLP) اولين جلسه سياست گذاري مركز تحقيقات سلامت فراورده هاي گياهي و دامي(PLP)
اولين جلسه سياست گذاري مركز تحقيقات سلامت فراورده هاي گياهي و دامي (PLP)دوشنبه مورخ95/11/4 با حضور معاون محترم تحقيقات و فن آوري دانشگاه و معاون محترم غذا و دارو در اين مركز برگزار شد.
1395/11/06
برگزاري جشنواره ي تحقيقاتي طبري برگزاري جشنواره ي تحقيقاتي طبري
پنجمين دوره ي جشنواره ي تحقيقاتي طبري در تاريخ 95/10/18برگزار شد.
1395/10/19
جلسه ي شوراي پژوهشي جلسه ي شوراي پژوهشي
برگزاري جلسه شوراي پژوهشي
1395/08/09
مركز تحقيقات سلامت فراورده هاي گياهي و دامي
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal